Nota de Informare Privind Prelucrare Datelor cu Caracter Personal

Conform cerinţelor Legii nr. 129/15 Iunie 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, SC GOOD WINDS Marine Services  SRL are obligaţia  de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele  personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectarea datelor  cu caracter personal sunt prelcurate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda contractul de angajare/contract de ambarcare, precum si de alte norme adoptate de Autoritatate Navala Romana ori de alte acte normative aplicabile domeniului maritim si fluvial, Inspectoratul Teritorial de Munca, alte autoritati.

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati datele personale catre SC GOOD WINDS Marine Services SRL. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru angajare,derularea contractului de angajare/imbarcare la bordul navelor maritime si/sau fluviale , iar în lipsa detinerii de catre SC GOOD WINDS Marine Services SRL a acestor date nu vom putea promova, sustine sau finaliza angajarea dvoastra.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate,  Autoritate Navala Romana, , politie, clinici medicale autorizate pentru efectuarea vizitei medicale in vederea angajarii, ambasade, agentii de ticketing, organisme de certificare maritime, centre de perfectionare si training,Inspectoratul Teritorial de Munca. In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, aceștia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Conform Legii nr. 129/15 Iunie 2018, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii SC GOOD WINDS Marine Services SRL sau prin email: dataprotection@goodwinds.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

How can we help you?

Contact us at the GOOD WINDS Marine Services office nearest to you or submit a business inquiry online.

In 2014 I had the chance to be interviewed by one of the Messrs. Goodwinds team professionals, quickly realizing the opportunity to be a part of a great Company with real perspective and comprehensive understanding of daily market changes, that provided me with all necessary assistance for career development and eventual job finding in real time. Really grateful to take the chance and write down this testimonial for Messrs. Goodwinds, a team of professionals that I will recommend to anyone interested in such opportunities as mentioned above and anybody in need of a trustworthy and professional business partner in Maritime Management and Crewing today or in the future.

Hoza Alin Laurentiu
Master, NSB Group

Looking for a job onboard? – That’s the best place to start.