Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

GOOD WINDS Marine Services S.R.L . (“GOOD WINDS”, “noi”), inregistrata la Registrul Comertului din CONSTANTA cu nr. J13/2468/2012, numar unic de inregistrare RO 30904669, sediu social in Str. Mihai Viteazul, 47 Bis, Cod CAEN 7830, Autorizatie Autoritatea Navala Romana Seria APN 17 Nr 0222 va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).

Responsabilul GOOD WINDS pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa dataprotection@goodwinds.ro.

Ce inseamna „date cu caracter personal”?

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”).

Prelucrari de date efectuate de GOOD WINDS

Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. GOOD WINDS prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

Baza legala si scopul prelucrarilor datelor cu caracter personal

GOOD WINDS prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor natiuonale privind protectia datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice industriei maritime. In situația în care doriti sa va gasiti un loc de munca prin intermediul companiei noastre, GOOD WINDS are nevoie de datele dumneavoastra pentru:
a) Furnizarea serviciilor de  plasare forta de munca, precum si in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in calitate de angajator si/sau agent de recrutare in contextul incheierii, executarii si incetarii contractelor de munca si/sau ambarcare la bordul navelor maritime, fluviale si costiere sub pavilion Roman sau strain.

Oferirea de servicii de plasare a fortei de munca presupune desfasurarea unor activitati precum recomandarea catre angajatori, armatori, companii maritime de navigatie vezi Lista partenerilor si colaboratorilor cu dreptul de a opera datele dumneavoastra personale, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele necesare in vederea obtinerii unei angajarii prin intermediul GOOD WINDS Marine Services,instrumentarea dosarelor de angajare, plati in numele armatorilor/angajatorilor, orice alte operatiuni necesare pentru promovarea in vederea angajarii in conformitatea cu respectarea noilor cerinte impuse de GDPR.

b) Datele furnizate sunt prelucrate si pentru:

 • gestionarea relatiilor noastre cu dumneavoastra, inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de informatii si oferte privind locuri de munca vacante (daca ati fost de acord cu acest scop) precum si pentru dezvoltarea activitatii si serviciilor noastre in conformitate cu prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clientilor, analiza de risc, raportari catre autoritati, imbunatatirea furnizarii serviciilor);
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor, bunurilor apartinand/utilizate de GOOD WINDS in acest context compania poate supraveghea video unele parti ale incintelor in care isi desfasoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a imprejmuirilor acestora;
 • scopuri arhivistice;
 • respectarea oricarei cerinte legale, de reglementare sau a unui organism profesional in care GOOD WINDS are calitatea de membru (coduri de conduita la nivel de industrie maritima si fluviala);
 • oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea GOOD WINDS a unor detalii privind locurilor de munca vacante, programe de training,calificare si re calificare, promotiile sau campaniile desfasurate in scopul obtinerii angajarii dumneavoastra precum/si atragere de noi parteneri (prelucrare în scop de marketing).

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal

Este stipulata in articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, GOOD WINDS prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale GOOD WINDS sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea locurilor de munca disponibile, precum si studii de piata si de opinie sau. In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), GOOD WINDS solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

 Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica GOOD WINDS este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam aplicantilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita aplicantilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractelor de asigurare de tip P&I, persoane de contact in caz de urgenta si/sau care au fost nominati in mod expres de aplicant in vederea indeplinirii unor operatiuni, obligatii legale pe timpul deplasarilor in strainatate si/sau la bordul navelor maritime.

Categorii de date personale porelucrate de GOOD WINDS:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate,

Date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari – brevete si licente maritime,cursuri si calificari, experienta profesionala, specializari,orice alte date necesare promovarii, recomandarii si sustinerii angajarii dvoastra.

 • Date financiare (informatii legate de contul bancar, beneficiari pe timpul lipsei din tara, alte instructiuni si operatiuni solicitate de dvoastra in vederea completarii diferitelor operatiuni care implica astfel de date (Adeverinte pentru banca, adeverinte de venit, plati efectuate in numele dvoastra, plati efectuate catre dvoastra)
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de munca/ambarcare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre navigator, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnatura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de angajare.
 • Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile GOOD WINDS, , adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor GOOD WINDS). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei si protectiei in sediul GOOD WINDS, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre GOOD WINDS.
 • Date privind familia, si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere).

In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:

 • date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere;
 • informatii furnizate de catre candidat care permit desfasurarea testelor specific initiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail;
 • informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare respectiv: nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala;
 • daca este cazul, rezultatele testelor specifice initiale si ale altor teste aferente.

Toate aceste referinte contureaza identitatea unei persoane si se regasesc, de obicei, in CV, chiar din momentul in care persoana vizata initiaza o aplicatie pentru un loc de munca.

Sursa datelor cu caracter personal

GOOD WINDS colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi Autoritate Navala Romana, , politie, clinici medicale autorizate pentru efectuarea vizitei medicale in vederea angajarii, ambasade, agentii de ticketing, organisme de certificare maritime, centre de perfectionare si training). In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, aceștia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii noștri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau indruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la aplicantii pentru locurile de munca disponibile.
In toate cazurile in care datele personale sunt comunicate de o persoana diferita decat persoana vizata, persoanei care comunica datele ii revine indatorirea de a transmite persoanelor vizate Nota de Informare sau pot indruma persoanele vizate la prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila.

Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati datele personale catre GOOD WINDS. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru angajare la bordul navelor maritime si/sau fluviale , iar în lipsa detinerii de catre GOOD WINDS a acestor date nu vom putea promova, sustine sau finaliza angajarea dvoastra.

Cu toate acestea, parte din datele cu caracter personal sunt prelcurate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda contractul de angajare/contract de ambarcare, precum si de alte norme adoptate de Autoritatate Navala Romana ori de alte acte normative aplicabile domeniului maritim si fluvial.

Astfel ca in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa nu fie in posibilitatea de a semna contractul de angajare ori de a continua relatia de colaborare cu dumneavoaastra.
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

 1. Intermediari

In masura in care incheierea contractului de munca, aplicati pentru un contract de munca este mediata de catre un intermediar (ejobs.ro, Ainostri.ro), intermediarul ales de dvs. va procesa cererea (emiterea ofertei) si va transmite catre GOOD WINDS datele necesare incheierii si executarii contractului de munca. GOOD WINDS transmite, de asemenea, aceste date intermediarilor imputerniciti de dumneavoastra, in masura in care au nevoie de informatii pentru asistenta si consultanta dvs. Lista partenerilor si colaboratorilor poate fi gasita in versiunea curenta de pe site-ul www.goodwinds.ro/wp-content/uploads/2018/06/Lista-parteneri-si-colaboratori.pdf.

 1. Autoritatile publice
  Ca si in cazul oricarui angajator sau management al fortei de munca, suntem supusi obligatiilor legale, de reglementare si profesionale. Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii unor obligatii legale ori, dupa caz, oferirii de raspunsuri la solicitarile autoritatilor ori institutiilor publice.
 2. Parteneri comerciali
  In vederea asigurarii unei executari corecte si complete a promovarii si recomandarii dvoastra in vederea angajarii la partenerii nostrii (Lista partenerilor si colaboratorilor) Lista partenerilor si colaboratorilor poate apela la serviciile prestate de catre o serie de furnizori atent selectionati de Societate.

Perioada de stocare a datelor

GOOD WINDS va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus.. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. GOOD WINDS pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

 • datele prelucrate in vederea ofertarii ;
 • pe durata derularii contractului de munca/ambarcare pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care GOOD WINDS poate intra in contact in desfasurarea raporturtului juridic;
 • timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991;
 • pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care angajatorul ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;
 • pe durata gestionarii relatiei cu potentialii candidati, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la manifestarea unui opt-out in acest sens;
 • timp de 20 de zile inregistrarile utilizate in procesul de monitorizare prin mijloace video;
 • pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing.
 • in cadrul procesului de recrutare dar si ulterior incheierii procesului de recrutare, GOOD WINDS poate pastra datele personale ale candidatilor pentru o perioada de cinci ani de zile, stocarea acestor date fiind realizata in scopurile specifice procesului de recrutare si de angajare propriu-zisa.

 Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de:acces la date, dreptul de rectificare si de stergere,dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile.

Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: dataprotection@goodwinds.ro sau sa accesati pagina web dedicata sau ne puteti transmite o cerere scrisa la sediul social al GOOD WINDS sau utilizand acest model de cerere de acces si/sau modificare a datelor.

Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.

Dreptul de acces 

Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care GOOD WINDS le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fitr informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului.
Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare.
Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii).
La solicitarea dumneavostra, GOOD WINDS furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificarea date

Aveti dreptul de a obtine de la GOOD WINDS, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corectii (după caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea GOOD WINDS stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine GOOD WINDS in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
 • alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, GOOD WINDS nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem.
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri :

 • Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite GOOD WINDS să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • GOOD WINDS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situatiile antementionate, acesta va fi informat de catre GOOD WINDS inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat GOOD WINDS intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea GOOD WINDS, in cazul in care: (i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si (ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la GOOD WINDS la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de GOOD WINDS sau de o parte terta

Atunci cand GOOD WINDS nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs  inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine GOOD WINDS, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care GOOD WINDS demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca GOOD WINDS prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta. Printre consecintele acestui tip de prelucrare se numara, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de GOOD WINDS, scopuri statistice si actuariale.

Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de GOOD WINDS in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri in măsura in care aceasta are legătură cu marketingul direct.

 Dreptul de retragere a consimtamantului 

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Inregistrarea unei plangeri. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere 

Consideram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la dataprotection@goodwinds.ro  De asemnea, ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos:

GOOD WINDS Marine Services SRL
Str. Mihai Viteazul, 47 Bis,900604 Constanta, Romania

Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

Transmiterea datelor catre o tara terta 

GOOD WINDS  transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant 

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Masuri de securitate

GOOD WINDS acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura a are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online interactiva. Acest Site web nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este sa colectam sau sa pastram in mod intentionat informatii despre oricine cu varsta mai mica de 18 ani.

Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar. Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data de 15/05/2018

How can we help you?

Contact us at the GOOD WINDS Marine Services office nearest to you or submit a business inquiry online.

In 2014 I had the chance to be interviewed by one of the Messrs. Goodwinds team professionals, quickly realizing the opportunity to be a part of a great Company with real perspective and comprehensive understanding of daily market changes, that provided me with all necessary assistance for career development and eventual job finding in real time. Really grateful to take the chance and write down this testimonial for Messrs. Goodwinds, a team of professionals that I will recommend to anyone interested in such opportunities as mentioned above and anybody in need of a trustworthy and professional business partner in Maritime Management and Crewing today or in the future.

Hoza Alin Laurentiu
Master, NSB Group

Looking for a job onboard? – That’s the best place to start.